Kto prowadzi zajęcia ze śpiewu w Vocaling Studio?

Zajęcia ze śpiewu w naszym studiu prowadzi Pani Sylwia Wasilewska – więcej informacji o niej znajdziesz tu O Prowadzącej.

Czy prowadzicie zajęcia ONLINE?

Tak, prowadzimy zajęcia ONLINE od wielu lat. Jeśli chcesz wykupić lekcję ONLINE ze śpiewu, emisji/rehabilitacji głosu lub oddechu możesz to zrobić w naszym SKLEPIE.

Czy prowadzicie zajęcia w grupie czy indywidualnie?

Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe. Na zajęciach indywidualnych uczeń pracuje z nauczycielem 1 na 1. Na zajęciach grupowych pracujemy w kameralnych grupach do 5 osób.

Jak jest rozliczana opłata miesięczna za cotygodniowe zajęcia regularne?

W naszym studiu opłata za COTYGODNIOWE zajęcia regularne – od września do czerwca – jest STAŁA, np. 300 zł/m-c za 30 min. lekcji indywidualnej raz w tygodniu płatne przez 10 miesięcy – od września do czerwca do 5 dnia każdego miesiąca z góry, czyli np. za styczeń do 5 stycznia, za luty do 5 lutego, itd.

STAŁA Kwota miesięczna jest wyliczana w następujący sposób: 

ilość zajęć od września do czerwca x cena za lekcję : 10 m-cy = stała opłata miesięczna

30 min. lekcje:

np. 34 zajęcia x 90 zł = 3060 zł (kwota za roczny kurs)

3060 zł : 10 m-cy = 306 zł (kwotę zaokrąglamy do 300 zł)

Do opłaty stałej nie wliczamy zajęć w terminach dni wolnych. Dzień wolny od zajęć to dzień kiedy NIE ODBYWAJĄ SIĘ zajęcia więc nie wliczamy ich do ilości zajęć w roku i nie są wliczane w opłatę.

Jestem chory, chcę odwołać zajęcia. Czy jest taka możliwość?

Tak, jeśli nieobecność na zajęciach indywidualnych zostanie zgłoszona przez aplikację ActiveNow najpóźniej 48 godzin przed lekcją to będzie można tę lekcję odrobić w innym terminie – zapisać się na termin można będzie przez aplikację ActiveNow. Taka sytuacja może zdarzyć się 2 razy w semestrze. Jeśli nieobecność zgłoszona będzie później niż 48 przed lekcją to nauczyciel na pisemną prośbę ucznia przygotuje materiał do pracy własnej. 

Pamiętaj, że nawet jeśli jesteś chory ale nie masz gorączki to możemy zrobić lekcję ONLINE. Ćwiczenia, które wykonujemy na zajęciach często wspomagają organizm w zdrowieniu – rehabilitują fałdy głosowe, udrożnią nos, zbalansują pracę układu nerwowego (poprzez ćwiczenia oddechowe). Możemy też popracować nad innymi elementami kształcenia muzycznego, np. nad kształceniem słuchu, zasadami improwizacji, elementami stylu, itp.

Jest też opcja wykorzystania tej lekcji przez inną osobę – warunkiem jest wcześniejsze zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.