Kiedy przyjść z dzieckiem do logopedy?

– dziecko nie mówi w ogóle lub mówi bardzo mało (szczególnie od 2-3 lat),

– mowa dziecka jest niezrozumiała,

– dziecko jąka się lub posiada inną wadę wymowy,

– gdy pojawiają się problemy z odgryzaniem, żuciem, połykaniem,

– dziecko oddycha nawykowo buzią,

– gdy pojawiają się problemy z nauką czytania i pisania,

– gdy występuje podejrzenie mutyzmu (dziecko odzywa się jedynie do wybranych osób).

Zapraszamy również młodzież i dorosłych, którzy chcą skorygować swoje wady wymowy oraz pracować nad dykcją.

Oferta:

Badanie logopedyczne

Badanie logopedyczne obejmuje:

– wywiad z rodzicem na temat rozwoju dziecka (przebieg ciąży i porodu, rozwój motoryczny, rozwój mowy, przebyte choroby, karmienie),

– rozmowę na temat zgłaszanego problemu,

– ocenę budowy anatomicznej narządów mowy oraz ich sprawności,

– ocenę słuchu fizjologicznego oraz fonetycznego,

– badanie poprawności artykulacyjnej głosek,

– badanie zasobu słownictwa, poprawności gramatycznej oraz zdolności komunikacyjnych.Badanie trwa ok. 45-60 minut. 

Koszt badania: 160 zł.

Wydanie pisemnej diagnozy, opinii jest dodatkowo płatne –  80 zł.

Po badaniu wstępnym logopeda może zalecić konsultacje z innymi specjalistami.

Terapia logopedyczna – indywidualna

Terapia logopedyczna obejmuje:

– profilaktykę logopedyczną,


– współpracę z innymi specjalistami,


– terapie zaburzeń mowy (dyslalia, niepłynność, opóźnienie mowy),


– usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,


– usprawnianie umiejętności komunikacyjnych u dzieci

Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb badanego.

Czas trwania zajęć to:

45 min. – młodzież i dorośli – koszt jednego indywidualnego spotkania z logopedą – 90 zł.

Przewidujemy zniżkę przy podpisaniu umowy na cały rok.

Zajęcia logorytmiczne – grupowe

Logorytmika jest metodą wspierającą dzieci z zaburzeniami ruchu i mowy takimi jak jąkanie, opóźniony rozwój mowy, dyslalia, niedosłuch, głuchota i inne. Ćwiczenia skupiają się na umiejętnościach z zakresu muzykalności, ruchu, relaksacji, percepcji słuchowej, emisji głosu, języka oraz komunikatywności. Logorytmika łączy ze sobą elementy muzyki, mowy oraz ruchu. Jeżeli twoje dziecko ma problemy z:

– motoryką małą,


- motoryką dużą, 


– percepcja słuchową,


- uwagą, 
- koncentracją, 


– mało mówi,


- jest nieśmiałe, 
są to zajęcia idealne dla niego!

Czas trwania zajęć: 45 min.

Grupy:

3-4 latki

5-6 latki

Max. 5 osób w grupie.

Wszystkie zajęcia odbywają się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu w specjalnie do tego przygotowanej sali.