Zajęcia prowadzi mgr Hiacynta Szulc – w celu umówienia się na diagnozę i terapię prosimy o kontakt tel. pod nr. 506 113 690

Kiedy przyjść z dzieckiem do logopedy?

– dziecko nie mówi w ogóle lub mówi bardzo mało (szczególnie od 2-3 lat),

– mowa dziecka jest niezrozumiała,

– dziecko jąka się lub posiada inną wadę wymowy,

– gdy pojawiają się problemy z odgryzaniem, żuciem, połykaniem,

– dziecko oddycha nawykowo buzią,

– gdy pojawiają się problemy z nauką czytania i pisania,

– gdy występuje podejrzenie mutyzmu (dziecko odzywa się jedynie do wybranych osób).

Zapraszamy również młodzież i dorosłych, którzy chcą skorygować swoje wady wymowy oraz pracować nad dykcją.

Oferta:

Badanie logopedyczne

Badanie logopedyczne obejmuje:

– wywiad z rodzicem na temat rozwoju dziecka (przebieg ciąży i porodu, rozwój motoryczny, rozwój mowy, przebyte choroby, karmienie),

– rozmowę na temat zgłaszanego problemu,

– ocenę budowy anatomicznej narządów mowy oraz ich sprawności,

– ocenę słuchu fizjologicznego oraz fonetycznego,

– badanie poprawności artykulacyjnej głosek,

– badanie zasobu słownictwa, poprawności gramatycznej oraz zdolności komunikacyjnych.Badanie trwa ok. 45-60 minut. 

Po badaniu wstępnym logopeda może zalecić konsultacje z innymi specjalistami.

Terapia logopedyczna – indywidualna

Terapia logopedyczna obejmuje:

– profilaktykę logopedyczną,


– współpracę z innymi specjalistami,


– terapie zaburzeń mowy (dyslalia, niepłynność, opóźnienie mowy),


– usprawnianie percepcji słuchowej i wzrokowej,


– usprawnianie umiejętności komunikacyjnych u dzieci

Terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb badanego.

Czas trwania zajęć to:

45 min. – młodzież i dorośli

30 min. – małe dzieci od 2 roku życia

Zapraszamy do kontaktu z Panią Szulc pod nr. tel. 506 113 690

Zachęcamy do obserwowania stron naszej logopedki: